Etablering

Ved etableringer kan vi hjelpe deg med

  • valg av selskapsform
  • råd om økonomisk styring og skatteforhold
  • bistand med søknader og etablering av bank/forsikringsforbindelser